SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ KURULU ÜYELERİ
     
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZCAN
Müdür
     
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem AKSU ÇAM   Yrd.Doç.Dr. Bahadır ERGÜN
Müdür Yardımcısı   Müdür Yardımcısı
     
Prof .Dr. Fatma Nur TUĞAL    Doç.Dr. İ.Efe EFEOĞLU
Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D.Bşk   İşletme A.B.D. Bşk
Üye        Üye
     
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem AKSU ÇAM    Yrd.Doç.Dr.Alper BOZKURT
Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. Bölüm Bşk.   Turizm İşletmeciliği Bölüm Bşk
Üye   Üye
     
Yrd.Doç.Dr. Bahadır ERGÜN   Yrd.Doç.Dr.Konuralp SEZGİLİ
Uluslararası Ticaret ve Finansman A.B.D.Bşk.    Uluslararası İlişkiler  Bölüm Bşk.V
Üye   Üye