Başlangıç ve Bitiş Tarihi
13.12.2018- 13.12.2018
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:12- 12:12
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
2018-2019 Eğitim -Öğretim Güz Yarıyılı İşletme Tezli -Tezsiz ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Final Programı