Başlangıç ve Bitiş Tarihi
29.09.2014- 29.09.2014
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:09- 12:09
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Lisansüstü Öğrencilerinin Askerlik İşlemleri

Sevk Tehiri Teklifi

 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na göre Lisansüstü (Yüksek lisans (tezli/tezsiz), Doktora, Lisans Sonrası Doktora) öğrencilerinin sevk tehir işlemleri, öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır.

  •  Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.
  •  Özel öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.
  •  Kayıt tarihinden önce "BAKAYA" durumda olan öğrencilerin sevk tehiri yapılmaz.

 
Sevk tehirinin yapılabilmesi için öğrencilerin;

a) Askerlik Durum Belgesini,

b) Kayıt tarihinden önce BAKAYA durumunda olanların durumları mahkemece sonuçlandırılmış ve “Kovuşturmaya Gerek Olmadığına” dair karar alınmış durum belgesi aslı yada fotokopisini,

c) Askerlik Sevk Tehir Dilekçesini (Form) doldurmaları ve Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri gerekir.

 Öğrencilerin başvuruları üzerine askere sevklerinin tehir edilmesine ilişkin Askerlik Şubelerinin bağlı bulunduğu Askerlik Dairesi Başkanlığı’na Enstitü tarafından sevk tehiri teklifi yapılır. Teklif yapılırken öğrencilerin yaş durumu (35 yaşın dolduğu yılın sonunu geçmemek üzere) ve kayıtlı olduğu programın azami süresi dikkate alınır.

 Sevk Tehirinin Uzatılması

 Lisansüstü öğrenimin, sevk tehir süresi içerisinde bitmemesi durumunda öğrencilerin, daha önce yapılan sevk tehir süresinin bitimine  1 ay kala, (ilgili Askeralma Bölge Başkanlıklarına iletilmiş olacak şekilde) sevk tehirinin uzatılması için yeniden dilekçe ile başvuruda bulunurlar.

 Sevk Tehirinin İptali

 Yapılacak olan askere sevk tehir işlemi, öğrenci statüsü (süresi) içinde geçerlidir. Askere sevki tehir edilenler, tehir müddetinin bitiminden önce sevk tehirine sebep olan çalışmalarını veya öğrenimlerini bıraktıklarında (mezuniyet, yatay geçiş, ilişik kesilmesi) en geç 2 ay içerisinde Enstitümüz tarafından ilgili Askerlik Daire Başkanlığına bildirilerek, sevk tehirinin iptali istenir. Sevk tehiri iptali söz konusu öğrencinin bildirdiği adresine veya kendisine tebliğ edilir.

İzin alan (kayıt donduran) öğrencilerin sevk tehirleri iptal edilmez. Ancak izin süreleri öğrencinin başvurusu durumunda sevk tehir süresine eklenebilir (Bknz. sevk tehir süresinin uzatılması konusu).

Programda kayıtlı iken askere gitmek isteyen öğrenciler sevk tehiri iptal işlemlerinin ardından Askerlik Şubelerinden alacakları sevk evrakı” ve Enstitü Müdürlüğüne hitaben yazacakları dilekçe ile başvuruda bulunarak askerlik süresince kayıtlarının dondurulması talebinde bulunabilirler. Aksi halde bu öğrencilerin askerlik süresince kayıt yenileme yapamadıkları her dönem kayıtlı olduğu programın azami süresinden sayılır.

 

Diğer Hususlar

 Kayıt dondurarak askere gitmiş olan öğrenciler askerden döndükten (Tezkere tarihinden) itibaren 15 gün içerisinde tekrar dilekçe ile Enstitümüze başvuruda bulunarak kayıtlarının açılması talebinde bulunmalıdırlar.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum veya üniversiteden yapılmış tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden tekrar tecil yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla öğrencilerin eski tecillerini iptal ettirip, iptal işleminin gerçekleştiğini gösterir bir askerlik durum belgesi ile müracaat etmeleri gerekir.

NOT : Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri Askerlik Şubeleri tarafından mezuniyet tarihlerinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenmektedir. Bu haktan faydalanmak isteyen mezunlar, mezuniyet belgeleriyle birlikte Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler. Doktora öğrenimini tamamlayanların ise, mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkân bulunmamaktadır.

Detaylı Bilgi için www.asal.msb.gov.tr