Başlangıç ve Bitiş Tarihi
11.08.2016- 11.08.2016
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:08- 12:08
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
2016-2017 Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans Başvuru Şartları ve Kontenjanlar

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2016-2017  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI “GÜZ” YARIYILI
KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

 

Programı

Kontenjanlar

Özel Koşullar

Tezli YL

Tezsiz YL
(İ.Ö)

Yabancı Uyruklu

Yatay Geçiş

Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans

10

-

-

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Fakültesi İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler  Fakültesi ve Endüstri Mühendisliği ve İletişim Fakültesi Mezunu olmak

Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans

-

40

-

-

Lisans Mezunu olmak

Girişimcilik Tezli Yüksek Lisans

10

 

-

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Fakültesi İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler  Fakültesi ve Endüstri Mühendisliği ve İletişim Fakültesi Mezunu olmak
.

Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans

-

35

-

-

Lisans Mezunu olmak

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

-

30

-

-

Lisans Mezunu olmak

 

a) Başvuru Tarihleri                              : 11 Ağustos-22 Ağustos 2016  tarihleri arasında yapılacaktır.

 

b) Başvurular ile İlgili Önemli Notlar:

 1. Başvurular, 11  Ağustos-22 Ağustos 2016  tarihleri arasında Üniversitemizin internet adresi üzerinden (Online Enstitü Başvuru) başvuru için gerekli bilgilerin girilmesi ve girilen bilgilere esas olan belgelerin (Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için Diploma/ Mezuniyet Belgesi, Lisans Not Çizelgesi, tezli yüksek lisans programları içinayrıca Yabancı Dil Belgesi ve ALES sonuç belgesi) Enstitümüze teslim edilmesi şeklinde yapılacaktır.
 2. Başvuruda istenen belgelerin sadece asılları veya resmi bir kurumca “Aslı Gibidir” veya noter tasdikli kopyası kabul edilecektir.
 3. Yurtdışından mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.
 4. Posta ve Kargo ile başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programlarına Başvurabilmek İçin Gerekli Şartlar ve Belgeler:

1) Lisans diploması,
2) Lisans Not Çizelgesi (Transkript),
3) ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından en az 55 sayısal puan veya GRE sınavından YÖK tarafından belirlenen eşdeğer puanı almış olmak (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır),
4) YDS' den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden karşılığı puanı almış olmak. 
5)İnternet üzerinden yapılan başvuru belgesinin çıktısı


YÜKSEK LİSANS (Tezsiz) PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER


1) Lisans diploması, (Onaylı)
2) Lisans Not Çizelgesi (Transkript) (Onaylı)
3) İnternet üzerinden yapılan başvuru belgesinin çıktısı


BAŞVURULAR
 • Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular

11 Ağustos  2016 tarihinden itibaren İnternet üzerinden sbe.adanabtu.edu.tr       adresinde başvuru için gerekli bilgilerin girilmesi ve Girilen bilgilere esas olan belgelerin Enstitümüze şahsen teslim edilmesi şeklinde yapılacaktır. Başvuru evraklarının en geç 22 Ağustos  2016 tarihine kadar Sosyal Bilimleri Enstitüsü  Müdürlüğü’ne teslim edilip kayıtlarının onaylattırılması ve başvuru belgesinin imzalatılması gerekmektedir. Kayıtlarını onaylatmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 • Başvuruda istenen belgelerin aslı veya resmi bir kurumca “Aslı Gibidir” onaylı veya Noter tasdikli kopyası kabul edilecektir.
 • Yurtdışından mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.
 • Enstitümüz programlarından mülakat sonrası başarılı olup kontenjanı asil olarak kazananların kayıt yaptırmaması halinde, kazanıp kontenjan haricinde yedekte bulunanlara kayıt hakkı tanınacaktır. Belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir.

MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ

Yönetim Bilişim Sis. Anabilim Dalı Başk.
Tezsiz Yüksek Lisans mülakat sınavları Yönetim ve Organizasyon /   Girişimcilik    
  24 Ağustos   2016 Çarşamba gün Saat 09:30’da,
İşletme Anabilim Dalı Başk.
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans mülakat sınavları  24 Ağustos  2016 Çarşamba günü Saat  09:30’da,
Yönetim Bilişim Sis. Anabilim Dalı Başk.
Tezli Yüksek Lisans mülakat sınavları Yönetim ve Organizasyon /   Girişimcilik  
 24 Ağustos   2016 Çarşamba günü Saat 13:30’te, İlgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.
Adres:Ziyapaşa Yerleşkesi  (Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulvarı MNS  Plaza No:50 Seyhan / ADANA)


DEĞERLENDİRME

 • Tezsiz Yüksek Lisans programları için;

Yüz üzerinden lisans mezuniyet not ortalamasının % 50’si
Yüz üzerinden mülakat sınav notunun %50’si
alınarak Yüksek Lisans giriş puanı hesaplanır. Yüksek Lisans Giriş puanı 50 (elli) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre tezsiz yüksek lisans programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir.

Sonuç  : Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına ait 01 Eylül 2016 tarihinde yapılacak değerlendirme sonuçları Enstitümüz internet sayfasında   yayımlanacaktır.


IV-) KESİN KAYIT

Yüksek lisans (tezsiz) programlarına başvurup anabilim dallarında yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan ve kontenjan dahilinde kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler Sosyal  Bilimleri Enstitüsü internet sayfasında ilan edilen hesap numarasına belirtilen tarihlerde “ AKTS” ücretlerini yatırarak dekontlarını Enstitü Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
kesin kayıtları 01 Eylül  2016  - 7 Eylül   2016 tarihlerinde yapılacaktır. Kesin kayıtlar için istenecek belgeler aşağıda verilmiştir.

Kesin kayıt için istenecek belgeler:

 • Nüfus cüzdan fotokopisi (TC kimlik numarası olmalıdır)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf.
 • Erkekler için Askerlik Şubesinden alınacak “Durum Belgesi”
 • Banka Dekontu

V-) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AKTS ÜCRETİ

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı, Güz   yarıyılına ait öğrenim ücretleri Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu kararı gereğince:

1-Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS Ücreti:
Güz yarıyılı için: 2250,00TL (Birim AKTS için ödenecek ücret 50 TL x 45 AKTS/Dönem)

2-Yönetim ve Organizasyon  Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS Ücreti:
Güz yarıyılı için: 3015,00TL (Birim AKTS için ödenecek ücret 67 TL x 45 AKTS/Dönem)

3-İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS Ücreti:
Güz yarıyılı için: 2700,00TL (Birim AKTS için ödenecek ücret 60 TL x 45 AKTS/Dönem)