Başlangıç ve Bitiş Tarihi
02.08.2017- 29.08.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:08- 12:08
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
2017-2018 Yılı Güz Yarıyılında S.B.E Anabilim Dallarına Başvuracakların Dikkatine

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI “GÜZ” YARIYILI
KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

 

Programı

Kontenjanlar

Özel Koşullar

Tezli YL

Tezsiz YL
(İ.Ö)

Yabancı Uyruklu

Yatay Geçiş

Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans

10

-

-

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans

-

40

-

-

Lisans Mezunu olmak

Girişimcilik Tezli Yüksek Lisans

10

 

-

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans

-

40

-

-

Lisans Mezunu olmak

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

-

40

-

-

Lisans Mezunu olmak

 

a) BAŞVURU TARİHLERİ : 07 Ağustos -29 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

b) BAŞVURULAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

 1. Başvurular, 07 Ağustos -29 Ağustos 2017 tarihleri arasında Üniversitemizin internet adresi üzerinden “Online Enstitü Başvuru” başvuru için gerekli bilgilerin girilmesi ve girilen bilgilere esas olan belgelerin (Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için Diploma/ Mezuniyet Belgesi, Lisans Not Çizelgesi, tezli yüksek lisans programları içinayrıca Yabancı Dil Belgesi ve ALES sonuç belgesi) Enstitümüze teslim edilmesi şeklinde yapılacaktır.
 2. Başvuruda istenen belgelerin sadece asılları veya resmi bir kurumca “Aslı Gibidir” veya noter tasdikli kopyası kabul edilecektir.
 3. Yurtdışından mezun olanlardan YÖK denklik belgesi istenecektir.
 4. Posta yolu ile de başvurular kabul edilecektir (Posta yolu ile başvuru yapılacak ise Diploma ve transkript resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yaptırılacak veya noter tasdikli kopyası kabul edilecektir.( Aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.)

c) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER

1)Lisans diploması,
2)Lisans Not Çizelgesi (Transkript),
3)ÖSYM tarafından yapılan ALES veya eşdeğer sınavlardan en az 55 Eşit ağırlık puanı almış olmak (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır),
4)YDS' den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ya da Rektörlük tarafından düzenlenecek olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından karşılığı puanı almış olmak,
5)İnternet üzerinden yapılan başvuru belgesinin çıktısı

d)TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER

1)Lisans diploması, (Onaylı)
2) Lisans Not Çizelgesi (Transkript) (Onaylı)
3) İnternet üzerinden yapılan başvuru belgesinin çıktısı

 • BAŞVURULAR
 1. Posta yolu ile de başvurular kabul edilecektir (Posta yolu ile başvuru yapılacak ise Diploma ve transkript resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yaptırılacak veya noter tasdikli kopyası kabul edilecektir.( Aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.)
 2. Başvurular

07 Ağustos 2017 tarihinden itibaren İnternet üzerinden http://sbe.adanabtu.edu.tr adresinde başvuru için gerekli bilgilerin girilmesi ve Girilen bilgilere esas olan belgelerin Enstitümüze şahsen teslim edilmesi şeklinde yapılacaktır. Başvuru evraklarının en geç 29 Ağustos 2017 tarihine kadar Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim edilip kayıtlarının onaylattırılması ve başvuru belgesinin imzalatılması gerekmektedir. Kayıtlarını onaylatmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 • Başvuruda istenen belgelerin aslı veya resmi bir kurumca “Aslı Gibidir” onaylı veya Noter tasdikli kopyası kabul edilecektir.
 • Yurtdışından mezun olanlardan “YÖK denklik belgesi” istenecektir.
 • Enstitümüz programlarından mülakat sonrası başarılı olup kontenjanı asil olarak kazananların kayıt yaptırmaması halinde, kazanıp kontenjan haricinde yedekte bulunanlara kayıt hakkı tanınacaktır. Belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir.

 

 • MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI BAŞK.
Tezsiz Yüksek Lisans mülakat sınavları Yönetim ve Organizasyon / Girişimcilik
06 Eylül 2017 Çarşamba gün Saat 10:00da,

İŞLETME ANABİLİM DALI BAŞK.
Tezsiz Yüksek Lisans mülakat sınavları
06 Eylül 2017 Çarşamba günü 10:00Saat ’da,

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI BAŞK.
Tezli Yüksek Lisans mülakat sınavları Yönetim ve Organizasyon / Girişimcilik
06 Eylül 2017 Çarşamba günü Saat 14.00’da, İlgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

ADRES: Kurttepe Yerleşkesi Belediye Evleri Mh. Turgut Özal Bulvarı Adana Ruh Sağlığı Hastanesi Karşısı No:241 Çukurova ADANA

 • YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI (Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak olan YDS Puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanı olmayanlar için; Üniversitemizde Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı yapılacaktır. Detaylar için tıklayınız)

 • DEĞERLENDİRME
 • Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;

Lisans mezuniyet not ortalamasının % 50’si
Mülakat sınav notunun %50’si
alınarak Yüksek Lisans giriş puanı hesaplanır. Yüksek Lisans Giriş puanı 50 (elli) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre tezsiz yüksek lisans programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir.


 • İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programları için;

ALES veya eşdeğer sınav puanının % 50’si,
Yabancı Dil Sınavı puanının % 10’u,
Lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i,
Mülakat sınav notunun %25’.

Sonuç : Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına ait 11 Eylül 2017 tarihinde yapılacak değerlendirme sonuçları Enstitümüz internet sayfasında yayımlanacaktır.

 • KESİN KAYIT

Yüksek lisans (tezsiz) programlarına başvurup anabilim dallarında yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan ve kontenjan dahilinde kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sayfasında ilan edilen hesap numarasına belirtilen tarihlerde “ AKTS” ücretlerini yatırarak dekontlarını Enstitü Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
kesin kayıtları 12 Eylül 2017 - 15 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Kesin kayıtlar için istenecek belgeler aşağıda verilmiştir:
Kesin kayıt için istenecek belgeler:

 • Nüfus cüzdan fotokopisi (TC kimlik numarası olmalıdır)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf.
 • Erkekler için Askerlik Şubesinden alınacak “Durum Belgesi”
 • Banka Dekontu
 • TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AKTS ÜCRETİ

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı, Güz yarıyılına ait öğrenim ücretleri Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu kararı gereğince:

1-Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS Ücreti:

Güz yarıyılı için:2250,00TL(Birim AKTS için ödenecek ücret 50 TL x 45 AKTS/Dönem)
2-Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS Ücreti:

Güz yarıyılı için:2700,00TL(Birim AKTS için ödenecek ücret 60 TL x 45 AKTS/Dönem)
3-İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS Ücreti:

Güz yarıyılı için:2700,00TL(Birim AKTS için ödenecek ücret 60 TL x 45 AKTS/Dönem)