Başlangıç ve Bitiş Tarihi
11.09.2017- 11.09.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:09- 12:09
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Kesin Kayıt Yaptıracak ve Devam Eden Öğrencilerin Ders Kayıtları Hakkında Önemli Duyuru

KESİN KAYIT YAPTIRACAK VE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN DERS KAYITLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE BAĞLI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA
KESİN KAYIT YAPTIRACAK ve DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN DERS KAYITLARI HAKKINDA 
ÖNEMLİ DUYURU

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı   “GÜZ” yarıyılında Enstitümüz Anabilim Dalları Yüksek Lisans programlarına  kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 12– 15 Eylül 2017 tarihleri arasında, Devam eden öğrencilerimizin ders kayıtları 25-27 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Kesin kayıt ve ders kayıtlarının Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Gültepe Mahallesi, Çatalan Caddesi No:201/5 01250 Sarıçam/ADANA  adresine şahsen yapılması gerekmektedir. Anılan tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Kesin Kayıt Formu için TIKLAYINIZ 
2. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
3. 3 adet vesikalık fotoğraf
4. Askerlik Şubesinden alınacak askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
5. Tezsiz Yüksek Lisans programları için AKTS Ücreti Dekontu*

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AKTS ÜCRETİ
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu kararı gereğince;
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı, Tezsiz Yüksek Lisans AKTS ücretleri;

1-Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS Ücreti:
Güz yarıyılı için: 2250,00TL (Birim AKTS için ödenecek ücret 50 TL x 45 AKTS/Dönem)
2-Yönetim ve Organizasyon  Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS Ücreti:
Güz yarıyılı için: 2700,00TL (Birim AKTS için ödenecek ücret 60 TL x 45 AKTS/Dönem)
3-İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS Ücreti:
Güz yarıyılı için: 2700,00TL (Birim AKTS için ödenecek ücret 60 TL x 45 AKTS/Dönem)

*Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kesin kayıt yaptıracak adayların 12 -15 Eylül 2017 tarihleri arasında,       Devam eden öğrencilerimizin 25 - 27 Eylül 2017 tarihleri arasında;
AKTS ücretlerini (T.C. Ziraat Bankası Adana-Atatürk Caddesi Şubesinde bulunan “SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS” adlı Hesaba ait,   IBAN No: TR67 0001 0009 3158 7671 9050 05) yatırarak dekontunu Enstitü Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Dekont üzerine öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır.