Başlangıç ve Bitiş Tarihi
27.10.2017- 27.10.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:10- 12:10
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Hakkında

Enstitümüz Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Girişimcilik Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Özden ÖZDEMİR’in Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÖZCAN’ın danışmanlığında hazırladığı, “ANALYZING THE FINANCIAL STATEMENTS OF TOURISM FIRMS:EVİDENCE FROM TURKEY" başlıklı Yüksek Lisans Tez savunma sınavı 27.10.2017 Cuma günü saat 14.00'da Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Giriş Katında bulunan D-105 Nolu derslikte yapılacaktır.