Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu 28.11.2018 tarihli ve 33/1 sayılı kararına göre seminer dersinin uygulanmasındaki esaslar aşağıda belirtilmiştir. 


SEMİNER DERSİNİN UYGULANMASINDAKİ ESASLAR


Lisansüstü programlarındaki seminer dersleri aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yürütülür:
A.   Seminer dersi öğrencinin danışmanı tarafından yürütülür.
B.    Seminer dersine kayıtlı bir öğrenci, öğrencinin önereceği veya danışmanı tarafından belirlenen tezi ile ilgili veya farklı bir bilimsel konuda seminer hazırlar.
C.    Danışman, yarıyılın ilk haftalarında bilimsel araştırmanın süreç ve teknikleri; yurtiçi ve yurtdışı yayınlara ulaşma; bir bilimsel çalışmanın (seminer, bildiri, makale, yüksek lisans ya da doktora tezi) düzeni, yazımı ve topluluk önünde sunulması gibi konularda öğrencilere bilgi verir.
D.   Seminer konuları danışman öğretim üyeleri tarafından Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilir. Anabilim Dalı Başkanlığı bir seminer programı hazırlar, seminerin sunum günü ve saatleri tüm öğrencilere ve öğretim elemanlarına önceden elektronik ortamda duyurulur.
E.    Öğrenci hazırladığı semineri, belirlenen yer, gün ve saatte, danışmanı ile diğer öğretim elemanları ve öğrenciler önünde sunar. Seminer süresi, soru ve tartışma bölümü dâhil 45 dakikadır. Danışman ve Anabilim Dalı Başkanlığı onaylı “seminer sunum formu” Enstitüye ulaştırılır.
F.    Bir öğrencinin seminer dersi yarıyıl sonu başarı notu, danışmanı tarafından öğrencinin ilgisi, seminer çalışması içeriği, sunuşu ve sorulara verdiği yanıtlar göz önünde bulundurularak “başarılı” veya “başarısız” olarak belirlenir.