ENSTİTÜ KURULU ÜYELERİ
Müdür Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZCAN
Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ERGÜN
Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AKSU ÇAM
Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D.Bşk.V.  Prof.Dr.Fatma Nur TUĞAL
İşletme A.B.D. Bşk V. Doç.Dr.İ.Efe EFEOĞLU
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Bşk. Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem AKSU ÇAM
Turizm İşletmeciliği Bölüm Bşk.V. Dr.Öğr.Üyesi Onur ÇELİK 
Uluslararası Ticaret ve Finans A.B.D.Bşk.V. Dr.Öğr.Üyesi Hasan Bilgehan YAVUZ
Uluslararası İlişkiler  Bölüm Bşk.V. Dr.Öğr.Üyesi Zeynep SABANCI
Kent Çalışmaları A.B.D.Bşk. Dr.Öğr.Üyesi Murat YÜKSEL