SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ KURULU ÜYELERİ
     
Dr. Öğr. Üye. Ahmet ÖZCAN
Müdür
     
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AKSU ÇAM   Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ERGÜN
Müdür Yardımcısı   Müdür Yardımcısı
     
Prof .Dr. Fatma Nur TUĞAL    Doç.Dr. Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU
Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D.Bşk   İşletme A.B.D. Bşk
Üye        Üye
     
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AKSU ÇAM   Dr. Öğr. Üyesi Alper BOZKURT
Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. Bölüm Bşk.   Turizm İşletmeciliği Bölüm Bşk
Üye   Üye
     
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ERGÜN   Dr. Öğr. Üyesi Zeynep SABANCI
Uluslararası Ticaret ve Finansman A.B.D.Bşk.    Uluslararası İlişkiler  Bölüm Bşk.V
Üye   Üye