ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Müdür Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZCAN
Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ERGÜN
Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AKSU ÇAM
Üye Dr. Öğr. Üyesi  Onur ÇELİK
Üye Dr. Öğr. Üyesi  Berat AKINCI
Üye Dr. Öğr. Üyesi  Engin DÜCAN